1 Aralik 2015 Sali 02:25:11
 
 
İMMÜNOLOJİ HAKKINDA (BÖLÜM 2)

T Hücresi
Vücudumuzdaki büyük kemiklerin iç kısımlarında üretilir, olgunlaşmak için “timus” denen organa gidip eğitim alır, farklı işlevler için değişime uğrar ve kendisine görev verildiğinde diğer savunma elemanları ile işbirliğine giderek işin özelliğine göre çeşitli aktiviteler gösterir.

Ana görev hücresel bağışıklığı sağlamak, diğer hücrelere (örneğin genel bağışıklığı sağlayan B hücresi vs..) yapması gereken işleri aktarmak ve sonuçta vücudu sağlıklı tutmaktır.

Öldürücü T hücresi enfekte hücreleri öldürür!!

Çevremizde yaşayan pek çok mikrop vardır.Vücudumuz bu mikroplarla biz fark etmeden savaşır. Mikroplarla baş edemediğimiz durumlarda da “hasta” oluruz. Sağlıklı kişilerde yeterli sayıda B hücresi varken bazı hastalıklarda B hücre sayısı değişebilir. Bazı lösemi/lenfoma tipleri ve bazı immün yetmezlikler bu hastalıklara örnek olarak verilebilir.

İMMÜN YETERSİZLİK
İmmün sistem hücreleri yokluğunda “İMMÜN YETERSİZLİK” gelişir.

Primer immün yetersizlik hastalıklarının en önemli 10 belirtisi
• Bir yılda 8’den fazla enfeksiyon geçirme
• Bir yılda 2’den fazla ciddi sinüs enfeksiyonu
• 2 aydan uzun süren etkisiz antibiyotik kullanımı
• Bir yılda 2’den fazla pnömoni
• Büyüme ve gelişme geriliği
• Yineleyen derin doku veya organ apseleri
• Bir yaşından sonra ağızda veya ciltte uzun süre devam eden mantar enfeksiyonu
• Enfeksiyonu iyileştirmek için damar içi antibiyotik kullanımı gereksinimi
• 2’den fazla derin doku yerleşimli enfeksiyon
• Ailede primer immün yetersizlik öyküsü

Primer İmmün Yetersizlik
% 65 B hücre (antikor) yetersizliği
% 15 Kombine immün yetersizlik
% 5 T hücre (hücresel) eksiklikleri
% 10 Fagosit fonksiyon bozukluğu
% 5 Kompleman eksikliği

Hümoral immün yetersizlik & klinik nitelikleri

XLA Yineleyen sinüzit ve akciğer enfeksiyonları görülür
CVID Ciddi doku hasarı olur; Bronşektazi
IgG ve IgG alt grup eksikliği Enfeksiyonları karşı yeterli düzeyde koruyucu antikor yanıtı gelişmez
İzole IgA eksikliği İmmün sistemde dengesizlik; Otoimmün hastalıklar, Allerjik hastalıklar, lenf düğümlerinde aşırı büyüme

3. Bölüme Geçmek için Tıklayınız.

Dernek Hakkında | Bilimsel Faaliyetler | İmmünoloji Hakkinda | Dergi | Bağlantılar | Üyelik | Forum | İletişim | Ana Sayfa  
Designed by: OrBiT