Değerli Arkadaşlarım,

Türk İmmünoloji Derneği’nde İmmünoloji Eğitim Grubu’nun sorumluluğunu yeniden üstlendiğimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu sorumluluğu benimle birlikte taşımayı kabul eden sevgili arkadaşlarım Dr. Günnur Deniz, Dr. Barbaros Oral, Dr. Güher Saruhan Direskeneli, Dr. Vedat Bulut, Dr. Bilkay Baştürk, Dr. Mayda Gürsel, Dr. Gülderen Yanıkkaya Demirel, Dr. Arzu Aral, Dr. Tolga Sütlü ve Dr. Gürcan Günaydın’a teşekkür etmek isterim. İmmünoloji eğitimine katkıda bulunmak isteyen herkese açık olan grubumuza katılımınız, bize büyük bir güç ve mutluluk verecektir.

İmmünoloji Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimleri açısından ülke çapında standartların oluşturulması temel amaçlarımızdan biridir. İmmünoloji Eğitim Grubu’nun sorumluluğunu üstlendiğim daha önceki dönemde Türk İmmünoloji Derneği’nden bir grup arkadaşımla birlikte İmmünoloji Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini iki gün süren bir çalıştay ile gözden geçirerek raporumuzu Türk İmmünoloji Derneği’ne sunmuştuk. Ancak bu çalışmanın üzerinden 8-9 yıl geçti ve değişen bilimsel veriler ve uygulamalar ışığında bu üç eğitim programını yeniden irdelemek gerektiği kanaatindeyim.

Ayrıca, Türk İmmünoloji Derneği’nden bir grup arkadaşımızla Sağlık Bakanlığı, Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun daveti ile İmmünoloji Yan Dal Eğitimi müfredat oluşturma ve standart belirleme çalışmalarını yürütmekteyiz. Yeni dönemde yıllardır konuştuğumuz immünoloji uzmanlığı konusunun da daha etraflı bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

İmmünoloji gibi devinimi yüksek bir bilim dalında “Mezuniyet Sonrası Sürekli Eğitim” in de önemine inanıyoruz. Bu yönde en önemli projelerimizden birini oluşturacak İmmünoloji alanında Web tabanlı eğitim konusunda da çalışmaların başlatılması gerekliliğine inanıyorum. Bu amaçla imkanlarımız dahilinde ve genç arkadaşlarımızın da konuya ilgi ve katılımı ile bazı adımlar atabileceğimizi düşünüyorum.

Genç meslektaşlarımız için her tür iletişim, sunum, veri analiz becerilerinin tartışılacağı, etik kurallar ve güvenlik ile ilgili mevzuatın gündeme getirileceği bir günlük çalıştaylar ve seminerler ile bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmanın da önemli olduğunu düşünüyoruz.

Tıbbın her alanında ve özellikle de kanserde çok yaygın uygulama alanı bulan immünoterapilerle ilgili kısa süreli toplantıların tarafımızdan da düzenlenmesinin gerekli olduğunu düşünüyoruz.

Yapmayı hedeflediğimiz çalışmaları/çalıştayları sizlere web sitesinden ve turkimmunolojidernegi@googlegroups.com’dan duyurmayı planlıyoruz.

İmmünoloji Eğitimi ile ilgili konuşulması, tartışılması, düzenlenmesi ve düzeltilmesi gerektiğini düşündüğünüz ana başlıkları grubumuza ilettiğiniz takdirde dikkate alacağımızdan lütfen emin olun. Ayrıca, katkı ve önerilerinizi büyük bir memnuniyetle karşılayacağımızı belirtmek isterim.

Sevgi ve Saygılarımla
Prof. Dr. Dicle Güç
E-mail: dguc@hacettepe.edu.tr

 

NİSAN 2019 – EĞİTİM KOMİSYONU RAPORU