TÜRK İMMÜNOLOJİ DERNEĞİ (TİD) ÖDÜLLERİ

AMAÇ

Ödüller Türkiye’de immünoloji bilim dalının gelişmesi, dernek üyelerinin ulusal ve uluslararası platformda tanınması ve immünoloji alanında çağdaş bilimsel düzeyin yakalanması için yapılan bilimsel araştırmaların desteklenmesi ve teşvik edilmesi amacıyla verilir.

GENEL KURALLAR

Adaylar aynı yıl birden fazla ödüle aday gösterilebilir veya başvurabilir, ancak aynı yıl içinde sadece tek bir ödülle ödüllendirilebilirler.

Ödüller Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği jüri tarafından seçilir. Ödüller kongre sırasında ya da TİD tarafından düzenlenen bir etkinlik sırasında yapılacak törende açıklanır. Ödül, kongre olmayan dönemlerde dernek web sayfasından da ilan edilecektir.

TİD Başarı Ödülleri

 • Işıl Berat Barlan Ödülleri

Bu ödüller seçkin bir “araştırmacı-hekim”, bilim insanı ve eğitici olarak Türkiye’de ve uluslararası düzeyde allerji ve immünoloji alanlarında önemli katkılar yapmış ve 2015 yılında kaybettiğimiz Prof. Işıl Berat Barlan anısına Prof. Dr. Talal Chatila’nın desteğiyle verilmektedir.

Bu ödüller her yıl TİD tarafından düzenlenen ulusal kongrelerde ve ulusal kongre düzenlenmeyen ve her üç yılda bir EFIS tarafından düzenlenen Avrupa immünoloji kongrelerinde, immünoloji alanında çalışmalarıyla başvuran araştırmacılara verilir.

 • Kadın Bilim İnsanı Ödülü
  • Adayların 45 yaşını geçmemiş kadın adaylara verilecektir.
 • Primer İmmün Yetersizlik Araştırmaları Ödülü
  • Adayların 45 yaşını geçmemiş bilim insanı olması
  • Araştırma konuları primer immün yetersizlik hastalıklarının sebep, tanı ve/veya tedavisi alanlarında olması koşulu aranmaktadır.
  •  
 • Genç Bilim İnsanı Ödülü
  • Adayların 40 yaşını geçmemiş doktora sonrası araştırmacı ya da hekim olup erken kariyer aşamasında olması
  • Uluslararası bilimsel dergilerde en az üç bilimsel yayını bulunması koşulları aranmaktadır.

Başvuru: TID sekreterliğine e-posta ile belirtilen tarihlerde yapılmalıdır. (turkimmunolojidernegi@gmail.com)

Adaylar

 • akademik özgeçmiş
 • ödüle konu olan bilimsel yayın listesi
 • çalışmalarının immünoloji alanındaki katkılarını tanımlayan ve 500 kelimeyi geçmeyen bir yazı ile başvurmalıdır.

Başvuru esnasında adayın Türkiye’deki bir üniversite veya araştırma enstitüsünde çalışıyor olması tercih nedenidir. Seçici kurul bu konuda istisnalar yapabilir.

Kongre Ödülleri

1. Şefik Alkan ve Mualla Alkan Kongre Bildirisi Ödülü

Prof. Dr. Şefik Alkan ve Mualla Alkan tarafından derneğin düzenlediği kongrelerde sunulan bildiriler arasından seçilen çalışmalara verilen ödüldür. Türkiye’de İstanbul, Ankara ve İzmir dışından gelen çalışmalara öncelik verilecektir. Alkan İmmünoloji Destek Fonu (ALIDEF) tarafından sağlanan bu destek kongre sonrasında Türk İmmünoloji Derneği aracılığıyla bildiri sahiplerine verilir. Ödüller kongre kapanış töreninde açıklanır.

2. Dr. Olcay Yeğin Başarılı Araştırmacı Ödülü

Bu ödül seçkin bir “araştırmacı-hekim” ve eğitici olarak Türkiye’de ve uluslararası düzeyde allerji ve immünoloji alanlarında önemli katkılar yapmış ve 2015 yılında kaybettiğimiz Prof. Dr. Olcay Yeğin anısına derneğin düzenlediği kongrelerde immünoloji alanında sunulan çalışmalardan seçilen bir araştırmayı sunacak araştırmacıya verilir. Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği jüri tarafından seçilir. Ödül kongre kapanış töreninde açıklanır.

3. Türk İmmünoloji Derneği Prof. Dr. Işıl Berat Barlan Başarılı Araştırmacı Ödülü

Bu ödül seçkin bir “araştırmacı-hekim” ve eğitici olarak Türkiye’de ve uluslararası düzeyde immün yetersizlik ve allerji alanlarında önemli katkılar yapmış ve 2015 yılında kaybettiğimiz Prof. Dr. Işıl Berat Barlan anısına derneğin düzenlediği kongrelerde immünoloji alanında sunulan çalışmalardan seçilen bir araştırmayı sunacak araştırmacıya verilir. Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği jüri tarafından seçilir. Ödül kongre kapanış töreninde açıklanır.