TÜRK İMMÜNOLOJİ DERNEĞİ AKAN HÜCRE ÖLÇER ALT GRUBU

Tarihçe

Türk İmmünoloji Derneği, Akan Hücre Ölçer Alt Grubu 2005 yılında dernek yönetimi tarafından oluşturulmuş, Prof. Dr. Gülderen Yanıkkaya Demirel, Prof. Dr. Günnur Deniz ve Prof. Dr. Emel Ekşioğlu-Demiralp tarafından kurulmuştur. Kuruluş amacı hem rutin hem de araştırma laboratuvarlarında yaygın olarak kullanılan akan hücre ölçer sistemlerinin kullanımı konusunda, üyesi olsun ya da olmasın; tüm kullanıcıları bilgilendirmek, deneyimleri paylaşmak, ulusal ve uluslararası düzeyde Türk İmmünoloji Derneği’ni en üst düzeyde temsil etmektir.

Akan Hücre Ölçer Alt grubu tarafından 2007 yılından 2020 yılına dek toplam altı kez Türk Amerikan Akan Hücre Ölçer Çalıştayları (Turkish US Cytometry Workshops) düzenlenmiştir. Çalıştayların tümüne alanında tanınan, akan hücre ölçer kullanımının gelişmesine makale ve çalışmaları ile doğrudan katkı vermiş olan bilim insanları, ISAC (International Society for Advancement of Cytometry) ve ICCS (International Clinical Cytometry) başkanları da katılarak bu toplantılara verdikleri önemi göstermişlerdir.

Alt Grubun Kuruluş Amacı

  • Akan hücre ölçer ile ilgili uygulamaları, gelişmeleri ve araştırmaları takip etmek ve farklı konularda çalışan uzmanları ortak bir platformda toplamak,
  • Hücreler ve hücresel yapıların biyolojik, diyagnostik ve terapötik amaçlar için karakterizasyonlarını sağlamak,
  • Terapötik uygulamalar için sitokimya, sitofizik, anatomi, biyoloji, fizyoloji, patoloji, görüntü analizleri, klinik laboratuvar uygulamaları içeren diğer birçok bilim dalları ile iş birliği içinde bulunmak,
  • Akan hücre ölçeri kullanan farklı disiplinleri bir araya getirmek ve hastalık teşhis ve tedavilerine yön verecek ortak kılavuz bilgilerini hazırlamak,
  • Farklı araştırma ve tanı laboratuvarlarında akan hücre ölçer ile ilgili eğitim programlarının organize edilmesidir.

Yurt Dışı Kurum ve Kuruluşlarda Temsiliyet ve Tanınma

  • ISAC Üyelik Komitesi – Gülderen Yanıkkaya Demirel (2005 – 2011)
  • ISAC Educational Task Force – Gülderen Yanıkkaya Demirel (2011 – 2019)
  • ISAC Educational Task Force – Günnur Deniz (2020 – )
  • ISAC Associated Societies Group
  • ESCCA (European Society for Clinical Cell Analysis) Associated Societies

Akan Hücre Ölçer Alt Grubu Üyeleri

Başkan
Prof. Dr. Günnur Deniz

Başkan Yardımcıları
Prof. Dr. Esin Çetin Aktaş
Dr. Öğr. Üyesi Tolga Sütlü

Üyeler
Prof. Dr. Ali Şengül
Dr. Öğr. Üyesi Klara Dalva

Akan Hücre Ölçer Alt Grubu Üyelik Koşulları

En az beş seneden beri sürekli olarak akan hücre ölçer kullanıyor olmak,

Son beş yılda akan hücre ölçer konusunda en az iki uluslararası, iki ulusal yayına sahip olmak,

Son beş yılda alt komite çalıştaylarından en az birine katılım sağlamaktır.

Akan Hücre Ölçer Alt Grubu Etkinlikleri


2022 yılı Faaliyet Raporu


2021 – 2022 Yılı Faailyet Raporu

COVID-19 pandemisi nedeniyle kurs ve eğitim organizasyonları online olarak yürütülmeye başlanmıştır. Virtual 22nd INDO-US Flow Cytometry Workshop, Şubat 22 – 28, 2021 düzenlenen toplantıya Günnur Deniz konuşmacı olarak katılmıştır.

2020 – 2022, ISAC Live Education Task Force, Virtual Flow Cytometry Workshop Seminerlerine aşağıdaki adreslerden ulaşım sağlanabilmektedir.

Basic Flow Cytometry

Basics of Flow Cytometry, presented by Zosia Maciorowski at The University of Namibia Virtual Flow Workshop #1, 10 November 2020

Multicolor Flow Cytometry

Basic Multicolor Flow Cytometry, presented by Zosia Maciorowski at the University of Namibia

Virtual FLow Cytometry Workshop #2, 9 February 2021

Cell Labeling

Immunofluorescence Labeling for Flow Cytometry, presented by Paul Hutchinson at The University of Namibia Virtual Flow Cytometry Workshop #2, 10 February 2021.

BD FACSCalibur Flow Cytometer Operation

Operation of the BD FACSCalibur Flow Cytometer (live demo), presented by Bill Telford at The University of Namibia Virtual Flow Cytometry Workshop #2, 11 February 2021.

31, Agustos 2021 tarihinde Akan Hücre Ölçer Alt grubu tarafından düzenlenen ECI 2021 FLOW CYTOMETRY kursunda Developments in advanced cytometry Tomas Kalina, Analyzing COVID-19 specific immune responses, Petra Bacher, Simplified Multimodal Approach, Robert Balderas, Integration and Analysis of Multidimensional Flow Cytometry Data, Yvan Saeys tarafından sunulmuş ve son gelişmeler tartışılmıştır.


2020 Yılı Faaliyet Raporu

Türk İmmünoloji Derneği tarafından 20 – 22 Kasım 2020 tarihleri arasında dijital olarak düzenlenen Uluslararası Katılımlı XXV. Ulusal İmmünoloji Kongresinde 20 Kasım 2020, Cuma günü tek günlük Akan Hücre Ölçer kursu düzenlenmiştir. Dijital olarak düzenlene kursta; Akan hücre ölçer nedir?, Monoklonal antikor seçimi ve antikor titrasyonu, sistem kalibrasyonu ve optimizasyonu, Protokol ve panellerin oluşturulması, İmmünfenotipleme nedir, nasıl yapılmalıdır, Analiz aşaması, Fonksiyonel testler, Apoptoz tayini konuları tartışılmıştır.

2-5 Şubat 2020, Panjab University, Chandigarh, İndia da düzenlenen 21. INDO-US Workshop and Symposium on Applications of Laser Flow Cytometry in Biomedical Research toplantısına Günnur Deniz konuşmacı olarak katılmıştır.

2020 yılından itibaren ISAC Educational Task Force komite üyesi olarak Günnur Deniz seçilmiştir.


2019 Yılı Faaliyet Raporu

Türk-Amerikan Akan Hücre Ölçer Çalıştayı 23 – 26 Eylül 2019 tarihleri arasında Türk İmmünoloji Derneği “Akan Hücre Ölçer” Çalışma Grubunun katkılarıyla İstanbul Üniversitesi, Kongre ve Kültür Merkezi, İstanbul’da düzenlenmiştir. Çalıştayda ilk gün akan hücre ölçer sisteminin temelleri, immünfenotipleme, hücre ölümü, sitokin ve proliferasyon ölçümleri Zosia Maciorowski, Paresh Jain, Emel Ekşioğlu Demiralp ve Günnur Deniz tarafından aktarılmıştır. Teorik eğitimleri takiben uygulamalı laboravutar çalışmalarında Başak Aru, Esin Çetin Aktas, Sema Bilgiç Gazioğlu, Umut Can Küçüksezer’de destek olmuşlardır.

Çalıştayın 2. gününde Minimal residual disease (MRD) ve lösemi, lenfoma ve myeloma da MRD konuları yanında, tümör infiltre sistotoksik lenfositlerin analizi ve fonksiyonları konusunda Gülderen Yanıkkaya Demirel, Michael Browitz, Klara Dalva ve Tolga Sütlü konuşmacı olarak katılmışlardır. Yusuf Yılmaz, Nilgün Akdeniz, İlhan Tahralı laboratuvar uygulamalarına katkıda bulunmuşlardır.  

Çalıştayın 3. gününde immünyetersizlikler ve tümör immünolojisi alanında uygulamaları bizlere Manisha Madkairar, Aydan İkinciogulları, Uğur Muşabak, Mayda Gürsel, Tolga Sütlü, John Nolan aktarmıştır. Uygulamalarda konuşmacılarımıza Suzan Adın Çınar katkıda bulunmuştur. Çalıştayın son gününde John Nolan ve William Telford Akan Hücre Ölçer sisteminin yeni uygulamaları ve geleceği konusunda son gelişmeleri katılımcılarla  paylaşmışlardır.

European Journal of Immunology’de yayınlanan “Guidelines for the use of flow cytometry and cell sorting in immunological studies” ikinci baskısı European Journal of Immunology dergisinde yayınlanmıştır (https://doi.org/10.1002/eji.201970107).


2018 Yılı Faaliyet Raporu

Türk İmmünoloji Derneği ve Moleküler Biyoloji Derneği iş birliğiyle 18 – 21 Ekim 2018 tarihleri arasında Paloma Pasha Resort, Özdere, İzmir’de gerçekleştirilen İmmünolojide Moleküller Sempozyumu’nda Akan Hücre Ölçer kursu düzenlenmiştir.

European Journal of Immunology’de yayınlanan “Guidelines for the use of flow cytometry and cell sorting in immunological studies” dökümanına destek verilmiştir.


2017 Yılı Faaliyet Raporu

Türk İmmünoloji Derneği tarafından 27 – 30 Nisan 2017 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen “24. Ulusal İmmünoloji Kongresi”nde Akan Hücre Ölçer kursu düzenlenmiştir.


2016 Yılı Faaliyet Raporu

Akan Hücre Ölçer – Flow Cytometry alanında Doç. Dr. Gülderen Yanıkkaya Demirel başarılı çalışmalarından dolayı 11 – 15 Haziran 2016 tarihleri arasında Washingtonda düzenlenen 31. Uluslararası CYTO 2016 kongresinde ISAC-The Membership Award ödülü kazanmıştır.


2015 Yılı Faaliyet Raporu

Türk-Amerikan Akan Hücre Ölçer Çalıştayı 01 – 04 Ekim 2015 tarihleri arasında Türk İmmünoloji Derneği “Akan Hücre Ölçer” Çalışma Grubunun katkılarıyla 50. Yıl Kompleksi, Cebeci Ankara’da düzenlenmiştir. Çalıştayda Gülderen Yanıkkaya Demirel, Zosia Maciorowski, Paresh Jain, Qianjun Zhang, Günnur Deniz, Esin Çetin Aktaş Awtar Krishan, Emel Demiralp, Klara Dalva, Brent Wood, Aydan İkincioğulları, Pranav Dorwal, Vimarsh Raina, Vivek Tanavde ve Emin Kansu konuşmacı olarak katılmıştır. Çalıştayın bilimsel programında akan hücre ölçerin temelleri, polikromatik akan hücre ölçer, data analizi ve sunumu, immünofenotipleme, DNA içeriği, hücre proliferasyonu, apoptoz, lösemi fenotiplemesi ve MDS monitorizasyonu, PID’de akan hücre ölçer analizi, T hücreleri/Treg hücreler, transplantasyon tıbbında sitometri, hematopoietik ve mezenkimal kök hücre konuları tartışılmıştır.

Türk İmmünoloji Derneği tarafından düzenlenen ’XXIII. Ulusal İmmünoloji Kongresi’ 26 – 30 Nisan 2015 tarihleri arasında Prof. Dr. Vedat Bulut başkanlığında Antalya’da düzenlenmiştir. Kongrede akan hücre ölçer alt komitesi tarafından ’Akan hücre ölçer kursu’ Doç. Dr. Gülderen Yanıkkaya Demirel başkanlığında 26.04.2015 tarihinde 26 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Kursta akan hücre ölçer cihazının kullanım prensipleri, sistem kalibrasyon ve analiz aşamaları hakkında temel bilgiler verilmiştir.


2014 Yılı Faaliyet Raporu

Akan hücre ölçer çalışma grubunun öncülüğü ile Prof. Dr. Günnur Deniz ve Doç. Dr. Gülderen Yanıkkaya Demirel editörlüğü altında farklı kurumlardan konusunda uzman bilim insanlarının katkısı ile 2014 yılında Akan Hücre Ölçer Kitabı yayınlanmıştır. Bu kitabın oluşturulmasındaki temel amaç akan hücre ölçer kullanıcılarına Türkçe bir kaynak sağlamak hem de hastalık teşhislerinde ortak panel kullanımı ile bir konsensus sağlamak olmuştur.


2013 Yılı Faaliyet Raporu

Türk İmmünoloji Derneği “Akan Hücre Ölçer” Çalışma Grubu tarafından dört günlük “4th Turkish-US Cytometry Workshop” toplantısını Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim Dalı ev sahipliğinde 20 – 23 Kasım, 2013 tarihlerinde Yeditepe Üniversitesi 26 Ağustos yerleşiminde gerçekleştirilmiştir. Bu çalıştaya ISAC ve ICCS dernekleri ile Türkiye’de akan hücre ölçer cihazı pazarlamakta olan kurumlar destek vermiştir. Çalıştaya ISAC başkanı Sayın John Nolan’ın yanı sıra daha önceki dönemlerde ICCS başkanlığı yapmış olan iki bilim insanı ve NIH (National Health Institute), Washington Üniversitesi, John Hopkins Hastanesi, Miami Üniversitesi, ScrippsEnstitüsü gibi öne çıkan eğitim kurumlarından öğretim üyeleri eğitici olarak katılmışlardır. Çalıştay konuşmacıları Prof. Awhtar Krishan (Miami University, ABD), William Telford (NIH, Maryland, ABD), Alan Saluk (Scripps Enstitüsü, Kaliforniya, ABD), Brent Wood (Washington Üniversitesi, WA, ABD; eski ICCS Başkanı), Michael Borowitz (John Hopkins Üniversitesi, Maryland, ABD; eski ICCS Başkanı), John Nolan (La Jolla Üniversitesi, Kaliforniya, ABD; ISAC Başkanı), Klara Dalva (Ankara Üniversitesi, Ankara), Günnur Deniz (İstanbul Üniversitesi, Türk İmmünoloji Derneği Başkanı), Z. Emel Demiralp (Memorial Şişli Hastanesi) ve Gülderen Yanıkkaya Demirel (Yeditepe Üniversitesi, TİD “Akan Hücre Ölçer” Çalışma Grubu Başkanı), Esin Çetin Aktaş (Istanbul Üniversitesi, Aziz Sancar DETAE) çalıştayın başarılı, bilgi verici ve tüm katılımcılar için yarar sağlayıcı olması için çaba göstermişlerdir.


2011 Yılı Faaliyet Raporu

Üçüncü çalıştay, 2011 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Laboratuvarı öğretim üyeleri ve Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meral Gültekin’in desteği ile Antalya’da gerçekleştirilmiştir. Akdeniz Üniversitesi İmmünoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ender Terzioğlu ve Araştırma Laboratuvarından Doç. Dr. Sadi Köksoy hem hazırlık çalışmalarında hem de çalıştay sırasında destek ve katkı vermişlerdir. Hücre proliferasyonu ve apoptozdan minimal rezidüel hastalığa, mikrobiyolojik uygulamalara dek birçok farklı alanda akan hücre ölçer kullanımı konusunda dünyaca tanınmış alanında lider Amerikalı ve İngiliz konuşmacıların yanı sıra ülkemizin bu alanda çalışmaları ile tanınan bilim insanları dört gün boyunca katılımcılarla bir araya gelerek bilgi paylaşımı gerçekleştirilmiştir. Prof. Awhtar Krishan (Miami Üniversitesi, Florida), Paul Smith (Başkan, ISAC-International Society for Advancement of Cytometry; İngiltere), J. Paul Robinson (Eski ISAC Başkanı, Purdue Üniversitesi), Scott Cram (Eski ISAC Başkanı, Los Alamos Lab. dan emekli, Arizona), Brent Wood (Eski ICCS – International Clinical Cytometry Society Başkanı; Washington Üniversitesi, Seattle), Philip McCoy (Eski ICCS Başkanı, NIH, Bethesda) ve Rachel Cabana (NPE Systems, ABD) sunu ve laboratuvar çalışmalarına birikimleri ve paylaşımcılıkları ile çalıştaya renk katmışlardır. ISAC ve ICCS tarafından bu toplantı desteklenmiştir.


2009 Yılı Faaliyet Raporu

Türk-Amerikan Akan Hücre Ölçer Kursunun ikincisi, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İmmünoloji Laboratuvarında ev sahipliğinde (Prof. Dr. Emel Ekşioğlu-Demiralp) yine ISAC, CCS ve IUCC desteği ile İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.


2007 Yılı Faaliyet Raporu

İlk çalıştayımızın düzenlenmesi ve program oluşturulması ve yürütülmesinde Miami Üniversitesi, ABD’den Prof. Awhtar Krishan’ın kişisel girişimleri ve desteği ile ISAC ve ICCS derneklerinden alınan desteklerle, Amerika Birleşik Devletleri’nden akan hücre ölçer konusunda yetkin isimler ile İstanbul Üniversitesi, DETAE İmmünoloji Anabilim Dalı ev sahipliğinde (Prof. Dr. Günnur Deniz) gerçekleştirilen çalıştayda, Türk akan hücre ölçer kullanıcılarına eğitim verilmiştir.


7th TURKISH-US CYTOMETRY WORKSHOP - 27-30 EYLÜL 2022

6th TURKISH_US CYTOMETRY WORKSHOP / 23-226 Eylül 2019

5th TURKISH_US CYTOMETRY WORKSHOP / 01-04 Ekim 2015

4th TURKISH_US CYTOMETRY WORKSHOP / 11 Ekim 2013

3 rd TURKISH_US CYTOMETRY WORKSHOP / 26-29 Ekim 2011

2nd TURKISH_US CYTOMETRY WORKSHOP / 03-06 Eylül 2009

1st TURKISH_US CYTOMETRY WORKSHOP / 25-28 Ekim 2007