Sayın Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,

Türk İmmünoloji Derneği Başkanı olarak sizlere hitap etmekten onur ve mutluluk duyuyorum. Derneğimizin yolculuğunda yeni bir döneme adım attığımız bu süreçte, tüm üyelerimize en içten selamlarımı iletiyor, immünoloji alanına olan sürekli destek ve özveriniz için teşekkürlerimi sunuyorum.

İmmünoloji, hızla gelişen ve hastalıkların anlaşılması ve mücadele edilmesinde hayati rol oynayan bir alandır. Derneğimiz, Türkiye'deki bilim insanları, araştırmacılar, klinisyenler ve öğrencilerin bir araya gelerek bilgi alışverişi yapabileceği, immünolojik araştırmaların sınırlarını ilerletebileceği bir platform olarak hizmet vermektedir.

Ülkemizdeki immünologlar arasında işbirliğini ve ağ oluşturmayı teşvik etmek, temel hedeflerimizden biridir. Bilimsel toplantılar, konferanslar ve eğitim programları aracılığıyla disiplinler arası etkileşimi desteklemek, birlik ve beraberlik duygusu oluşturmak için çaba sarf etmekteyiz. Güçlü bir immünologlar ağı oluşturarak, immünolojik mekanizmaların kolektif anlayışını artırabilir ve hastaların yararına yönelik sağaltım stratejilerini geliştirebiliriz.

Ayrıca, Türkiye'de immünoloji eğitimini teşvik etmeye adamış bulunan Derneğimizin, genç araştırmacılara ve öğrencilere burslar, hibe ve mentorluk programları sağlamayı hedefliyoruz. Gelecek nesil İmmünologları yetiştirerek, alanımızın parlak bir geleceğini ve sürekli olarak bilimsel bilginin ilerlemesini sağlıyoruz.

Başkan olarak, tüm üyelerimizi dernek faaliyetlerine aktif olarak katılmaya teşvik ediyorum. Katılımınız, katkılarınız ve fikirleriniz, derneğimizin yönünü şekillendirmede ve immünolojik araştırmalar ve klinik uygulamalarda anlamlı ilerlemeler sağlamada paha biçilmez değere sahiptir.

Geçmiş başkanlarımıza, yürütme kurulu üyelerine ve Türk İmmünoloji Derneği'nin başarısı için zaman ve çaba harcayan tüm bireylere huzurunuzda derin bir şükran ve teşekkür sunmak istiyorum. Onların başarıları üzerine inşa ederek, hep birlikte mükemmeliyeti hedefleyeceğiz.

Hepinizle yakın bir şekilde çalışmayı dört gözle bekliyor ve Türk İmmünoloji Derneği'ni daha da güçlendirmek, ülkemizde immünoloji alanını ilerletmek için birlikte çalışmayı diliyorum. Bilgi ve uzmanlığımızı bir araya getirerek, insan sağlığı üzerinde kalıcı bir etki yaratma amacıyla işbirliği yapalım ve yenilikçi çalışmalara imza atalım.

Sonsuz desteğiniz için teşekkür eder, hepinize verimli ve başarılı bir yıl dilerim.

Saygılarımla,

İhsan Gürsel
Başkan, Türk İmmünoloji Derneği