Misyon: Kadınların, azınlıkların, engellilerin vb gibi grupların iletişim ağını desteklerken, görünürlükleri konusunda farkındalığı artırmayı ve immünoloji alanında çalışmalar yapan azınlıkları desteklemeyi amaçlar.

Vizyon: Farklılıklarımız bizi daha güçlü kılar!

Çeşitlilik Ve Kapsayıcılık Çalışma Grubu Üyeleri:

Başkan
Prof. Dr. Günnur Deniz 

Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Ceren Çıracı

Üyeler
Prof. Dr. Barbaros Oral
Doç. Dr. Duygu Sağ
Dr. Cemil Pehlivanoğlu