GENEL KURUL ERTELEME DUYURUSU
TÜRK İMMÜNOLOJİ DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

 

Derneğimizin Nisan 2022 tarihinde yapılması planlanan Olağan Genel Kurul Toplantısı, içinde bulunduğumuz COVID-19 pandemi koşullarından dolayı, farklı illerde ikamet eden üyelerimizin yüz yüze katılımını sağlayabilmek adına kongre yapılmasını da planladığımız Ekim 2022 tarihine ertelenmiştir.

Ekim 2022 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul’un kesin tarihi ve yeri ‘’Dernekler Yönetmeliği’’ 14. Madde gereği ilerleyen zamanda yeniden duyurulacaktır.

Saygılarımızla,

 

YÖNETİM KURULU