GENEL KURUL İLANI

TÜRK İMMUNOLOJİ DERNEGİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

 

Derneğimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Nisan 2019 Cuma günü saat 12:00’de İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Prof. Dr. A. Sevim Büyükdevrim Kütüphanesi Çapa İstanbul adresinde aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır.

Belirtilen gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 28 Nisan 2019, Pazar günü saat 19:00’da Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr.  Mete Cengiz Kongre Merkezi’nde yapılacaktır.

Sayın üyelerimizin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

 

YÖNETİM KURULU

 

GÜNDEM:

  1. Açılış ve Yoklama
  2. Kongre Başkanlık Divan Seçimi
  3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
  4. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile mali raporun okunması, Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi
  5. Yönetim Kurulu faaliyet ve mali raporların ve Denetleme Kurulu raporunun ibrası
  6. Yeni Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
  7. Dilek ve temenniler
  8. Kapanış